top of page

YUMA – 5th Keren High School Reunion July 2016 

Washinton, DC

July 2016

FqReY – 5th Keren High School Reunion July 2016 

Washinton, DC

July 2016

MaLe EmBer SeLaM HaLefKiNa

5th Keren High School Reunion 2016  

Washinton, DC - July 2016

4th Keren High School Reunion

Los Angeles, California

August 2014

4th Keren High School Reunion

Los Angeles, California

August 2014

3rd Keren High School Reunion

Ustaz Mahmoud Kenoni

Washington DC, USA

July 2012

4th Keren High School Reunion

Los Angeles, California

August 2014

4th Keren High School Reunion

Los Angeles, California

August 2014

4th Keren High School Reunion

Los Angeles, California

August 201

2nd Keren High School Reunion

Washington DC, USA

July 2010

1st Keren High School Reunion

Toronto, Canada

July 2008

2nd Keren High School Reunion

Washington DC, USA

July 2010

2nd Keren High School Reunion

Washington DC, USA

July 2010

Haben Girma at 4th Keren High School Reunion

Los Angeles, CA, USA

July 16, 2014

bottom of page